Διχασμένα Συναισθήματα

No 53 (αριστερή πλευρά) 15x13 εκ. 78 ευρώ